Storitve

Pisanje besedil za spletne strani, aplikacije in publikacije ter prodajna besedila in novinarski prispevki.

Upravljanje družbenih omrežij: družbena omrežja za podjetja, posameznike, organizacije, storitve in znamke.
Digitalne marketing kampanje prevzamem od ideje, kreative, do izvedbe. Vsebinsko so prilagojene ciljem: promocija, prodaja, ozaveščanje, itn.

Ustvarjam znamke. Pripravljam strategije spletnega komuniciranja in jim prilagajam načrte komuniciranja, glede na specifike znamk in storitev v digitalnem svetu.

V celoti pripravljam promocijske in prodajne videje. Sam poskrbim za scenarij in režijo, kreativne usmeritve ter komunikacijsko podporo, v sodelovanju z izkušenim snemalcem pa poskrbimo za snemanje in montažo.

Svetovanje ter priprava in vodenje delavnic učinkovitega komuniciranja ter rabe digitalnih orodij za posameznike in ekipe.